Vessel Details - ROSITA - Delisted

Contact us about this vessel

Overview

ROSITA
Rosita
8522169
M-01036
Fishing Vessel, Stern Trawler
Trawl unspecified
Georgia
4LSL
1898.000
690
62.260
9.220
198507
Stralsund, VEB Volkswerft Stralsund - Stralsund Yard/hull No.: 682, German Democratic Republic
A B Bocyp Fishing Ltd
Northern Fishers Co (OOO 'Severnaya Rybolovetskaya Kompaniya')
Broken Up
2007-04-01

Commercial History

Name History

From To Name
2006-01 ROSITA
2006-01 OKHOTINO

Flag History

From To Flag
2005-12 Georgia
2003-09-30 2005-12 Dominica
2003-04-14 2003-09-30 Russia
2002-04-10 2003-04-14 Belize
2002-03 2002-04-10 Cyprus
1992 2002-03 Russia
1992 USSR

Owner History

From To Owner
2002-03-01 A B Bocyp Fishing Ltd
1993-07 2002-03-01 Pionerskiy Ocean Fishing Marine Center (Pionerskaya Baza Okeanicheskogo Rybolovnogo Flota (BORF))
1993-07 Zapryba

Operator History

From To Operator
2005-12-23 Northern Fishers Co (OOO 'Severnaya Rybolovetskaya Kompaniya')
2005-12-23 Pionerskiy Ocean Fishing Marine Center (Pionerskaya Baza Okeanicheskogo Rybolovnogo Flota (BORF))

IRCS History

From To IRCS
2017-06-12 4LSL
2003-09-30 J7AC2
2003-04-14 2003-09-30 UPEM
2002-04-10 2003-04-14 V3WB7
2002-04-10 UDAB

National Reg No

From To Reg.No
M-01036

RFMO History

RFMO Status Date listed Reason Delisted Delisted Reason
SEAFO Delisted 2007-10-31 2009-11-13
NAFO Delisted 2007-02-18 2009-11-13
NEAFC Delisted 2004-04-18 2009-11-13