Vessel Details - NEMANSKIY - Delisted

Contact us about this vessel

Overview

NEMANSKIY
Nemanskiy
8721595
Fishing Vessel, Stern Trawler
Trawl unspecified
Unknown
UBKQ
747.000
414
54.820
5.000
198709
Kiyev, Zavod "Leninskaya Kuznitsa" - Kiyev Yard/hull No.: 1584, U.S.S.R.
OOO 'Yuzhnyy Rybopromyslovyy Flot'
Pionerskiy Ocean Fishing Marine Center (Pionerskaya Baza Okeanicheskogo Rybolovnogo Flota (BORF))
Total Loss
2008-01-04

Commercial History

Name History

From To Name
NEMANSKIY

Flag History

From To Flag
2007-09 Unknown
1992-01 2007-09 Russia
1992-01 USSR

Owner History

From To Owner
2001 OOO 'Yuzhnyy Rybopromyslovyy Flot'
1993-09 2001 Pionerskiy Ocean Fishing Marine Center (Pionerskaya Baza Okeanicheskogo Rybolovnogo Flota (BORF))
1993-09 Zapryba

Operator History

From To Operator
Pionerskiy Ocean Fishing Marine Center (Pionerskaya Baza Okeanicheskogo Rybolovnogo Flota (BORF))

IRCS History

From To IRCS
UBKQ

National Reg No

From To Reg.No

RFMO History

RFMO Status Date listed Reason Delisted Delisted Reason
NAFO Delisted 2008-08-04 2010-11-12
SEAFO Delisted 2007-12-21 2011
NEAFC Delisted 2007-12-21 2010-11-12