Vessel information - HUNG CHI FU NO.33, HUNG CHI FU NO. 33, HUNG CHI FU 33, YU LONG 68, ARCO IRIS - 2699843