Vessel information - BLAGODATNY, NEFELIN - 7645237